PRIVACY

Algemeen

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://go-get.nl  (‘go-get.nl’). Go-get.nl wordt beheerd door de Stichting Hulphond Nederland (“Hulphond”, “wij” of “ons” ), gevestigd aan de Broekstraat 31, 5373 KD, te Herpen, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 09114583. In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via go-get.nl, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Hieronder staat weergegeven voor welke doeleinden wij of andere partijen persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken.

Sollicitatieformulier

Op go-get.nl is er de mogelijkheid om contact op te nemen via een webformulier. Als u wilt solliciteren, vragen wij u dit formulier in te vullen. Bij het invullen van dit formulier geeft u persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en contactgegevens. GO GETTERS verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om uitvoering te geven aan uw sollicitatie en u in dat kader een bericht te sturen.

Cookies

GO GETTERS maakt gebruik van cookies op go-get.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan go-get.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Hulphond.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht, hoelang ze bezocht zijn en vanuit welke stad. Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies
Door middel van Google Analytics kunnen wij bezoekersstatistieken bij houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld door:

– een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google Analytics, waardoor persoonsgegevens alleen ten behoeve van Hulphond mogen worden verwerkt;
– het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
– gegevens niet te laten delen door Google met anderen;
– geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van go-get.nl werken.

Delen van Persoonsgegevens

GO GETTERS kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt go-get.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van GO GETTERS en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van GO GETTERS.  GO GETTERS zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden die niet door GO GETTERS zijn ingeschakeld om ten behoeve van haar diensten te verlenen, tenzij GO GETTERS hiertoe gehouden is op grond van de wet.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

Uw rechten

U heeft het recht GO GETTERS te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@go-get.nl

DISCLAIMER

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GO GETTERS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GO GETTERS.

Juistheid en volledigheid gegevens

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hulphond Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

 

GO GETTERS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. GO GETTERS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Deze site is geen onderdeel van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site NIET onderschreven door Facebook op enigerlei wijze. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.go-get.nl op deze pagina.